Levering

Jouw bestelling wordt zorgvuldig geinspecteerd voor verzending en verpakt in een speciaal voor onze fotokunst ontwikkelde verzendverpakking.

Wij leveren binnen zeven werkdagen na bestellen via onze verzendpartner DHL.
De verzendkosten hiervoor zijn voor onze rekening. Je betaalt dus geen verzendkosten.

Je kunt jouw bestelling volgen met de track & trace link die je van ons ontvangt.

Wij hebben met DHL de volgende afspraken:
1. Jouw pakket wordt uitsluitend afgeleverd op het door jou opgegeven adres. Dus in geen geval bij de buren.
2. Indien je onverhoopt niet thuis bent kun je een afspraak maken voor een tijdstip van levering.
3. Alle leveringen zijn verzekerd tegen transportschade.

Mocht je vragen hebben over jouw bestelling dan kun je op werkdagen tussen 09:00 en 22:00 contact opnemen via onze klantenservice via: 0031(0)6-14488854 of mail ons; charles@wallmore.nl.

Herroeping

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping , maar bent hiertoe niet verplicht. Je kunt deze downloaden onder dit artikel.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 
Als je de herroeping eerst bij ons aanmeldt, maken wij naar aanleiding hiervan een afhaalopdracht en nemen wij contact met je op om een afhaalafspraak te maken. De kosten voor het retourneren zijn dan voor onze rekening. Indien je het product zelf wenst terug te sturen komen de directe kosten voor het terugzenden voor jouw rekening. 

Ons retouradres
Wallmore
Hoekwaterstraat 108
2274RA, Voorburg

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.